13.09.2019

EĞİTİM FAALİYETLERİ TANITIM TOPLANTISI ASO SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

NİTELİKLİ İŞGÜCÜ İÇİN STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJELERİ GELİŞTİRİYORUZ

Ankara Sanayi Odası 1. OSB Eğitim Faaliyetleri Tanıtım Toplantısı ASO 1. OSB’de bulunan işletme sahiplerinin katılımıyla ASO Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Sanayinin duayenlerinin katıldığı toplantıda SİMEP Projesi, Hacettepe ASO 1.OSB Meslek Yüksekokulu Projesi, Çevre Meslek Liseleri İstihdamı Projesi ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi iş modeli hakkında detaylı bilgi verildi.

SİMEP Projesinin Türkiye’de ilk kez ASO 1. OSB tarafından uygulandığını vurgulayan ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş; “ASO Sürekli Eğitim Merkezi ile bir ilki daha hayata geçirdik. Uluslararası piyasada rekabet gücümüzü arttırmanın yolu sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaktan geçiyor. Türkiye yılda %5 oranında büyüse bölgemizin her yıl ortalama 2000 civarında nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. ASO Sürekli Eğitim Merkezi iş modeli ile önce kendi sanayicimizin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı sonra Türkiye'deki diğer sanayi bölgelerinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. ASO Sürekli Eğitim Merkezi iş modeli Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir iş modelidir. Türkiye’nin en iyi eğitimci kadrosunun elinde yetişecek olan kursiyerler sanayide kullanılan makinelerde uygulamalı laboratuvar eğitimi alacak. Ücretsiz, nitelikli eğitim imkanı sunduğumuz kursiyerlere İŞKUR da günlük 77 TL harçlık verecek” dedi.

SANAYİCİ İLE İŞBİRLİĞİ KÜLTÜRÜMÜZÜ GELİŞTİRMEMİZ GEREK

Ayakları yere sağlam basan, aidiyet duygusu güçlü, değişime ve gelişime açık, üretken nesiller yetiştirebilmek için sanayici ile işbirliği kültürümüzü geliştirmemiz gerek diyen ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, “uluslararası piyasada rekabet üstünlüğü elde edebilmek için stratejik işbirliği projeleri geliştirerek nitelikli iş gücü yetiştiriyoruz. SİMEP Projesi ile amacımız beceri ve yetenekleri doğrultusunda programa yerleştirilen 100 öğrenciyi sanayiciye kazandırmak. İleri mavi yaka dediğimiz ekibi oluşturan SİMEP öğrencilerini okulumuza çekmek projenin en zor tarafı.Hacettepe ASO 1.OSB Meslek Yüksekokulu Projesi ile amacımız öğrencilerin teorik alanda aldıkları eğitimi üretim ortamında pratiğe dökerek teknik yetkinliklerini arttırmalarını ve iş dünyasına kolay adapte olmalarını sağlamak. Meslek yüksekokulu ile 100 öğrencimizi sanayiye kazandırmayı hedefledik.Çevre Meslek Liseleri İstihdamı Projesi kapsamında Sincan ve Etimesgut’ta bulunan 10 meslek lisesini hocalarımızla tek tek gezerek öğrencileri sektör hakkında bilgilendirdik ve bu öğrencilerin sanayiyi yerinde görmelerini sağladık. Bu proje ile amacımız ziyaret ettiğimiz 2000 öğrencinin %10’unu programa alabilmek” dedi.

MAKİNELERİN TAMAMI YURT DIŞI KAYNAKLI HİBE VE DESTEKLE ALINDI

Tütek, ASO Sürekli Eğitim Merkezi iş modeli kapsamında 1440 nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek İŞKUR, MYK ve Başkent Üniversitesi ile protokol imzaladıklarını söyledi ve ASO Sürekli Eğitim Merkezinde bulunan makinelerin tamamının UNDP tarafından bulunan yurt dışı kaynaklı hibe ve destekle alındığını, bina dışındaki hiçbir harcamada OSB’nin parasının kullanılmadığının altını çizdi.

KURSİYERİN MAAŞINI BAŞARI PUANI BELİRLEYECEK

Tütek, “ASO Sürekli Eğitim Merkezinde 19-35 yaş aralığındaki İŞSİZ erkek ve kadın adaylarına meslek edindirme eğitimleri; 19-55 yaş aralığındaki erkek ve kadın adaylarına ise meslek geliştirme eğitimleri verilecek. Meslek edindirme eğitimlerinin süresi toplam 24 hafta olup kursiyerlere 12 hafta ASO Sürekli Eğitim Merkezinde teorik ve uygulamalı laboratuvar eğitimi, 12 hafta da işletmede mesleki staj eğitimi verilecek. Bu 24 hafta içerisinde işveren SGK dahil kursiyere para ödemeyecek. İŞKUR, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında işsizlik maaşı fonu üzerinden kursiyerlere günlük 77 TL ücret ödeyecek.24 haftalık eğitim sonrasında başarılı olan kursiyerlerin %50’sini işletmeler minimum 120, maksimum 160 iş günü istihdam etmek zorunda. İlk 24 haftalık eğitim süresinde kursiyerin aldığı not, ikinci 24 haftalık istihdam süresinde işletmeden alacağı maaşını belirleyecek. Meslek geliştirme eğitimlerimizde ise firmanızda bir tık yukarı çıkmasını istediğiniz gruba eğitim verilecek. ASO Sürekli Eğitim Merkezini firmanızın eğitim atölyesi olarak görmenizi istiyoruz” dedi.

ASO 1. OSB Eğitim Faaliyetleri Tanıtım Toplantısı ASO Sürekli Eğitim Merkezinin atölye ve laboratuvar gezilmesiyle son buldu.

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top