07.08.2019

ASO 1. OSB İLE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

ÜLKE GENELİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmelerin üretim kapasitelerini ve istihdamı arttırmak amacıyla Başkent Üniversitesi (BÜ) ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1.OSB) güçlerini birleştirdi.

BÜ’nün bilgi birikimi ve teknolojik altyapısı, iş dünyasının deneyimi ile birleştirilerek ASO 1.OSB’de bulunan işletmelerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek; uluslararası geçerliliği olan sertifika programları hazırlamak; işletmelerin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak inceleme ve araştırmalarda bulunmak, elde edilen bilgilere dayalı veri bankası oluşturmak, işletmelerin ve iş görenlerin verilerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla BÜ Rektörü Prof. Dr. Ali HABERAL ile ASO Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar TÜTEK arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği Çerçeve Protokolü İmza Törenine, BÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal; ASO Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar TÜTEK; BÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep TAYFUN; BÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna DENGİZ ile Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Tansel İÇ; BÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Nejat BASIM; BÜ Anadolu OSB Meslek Yüksek Okulu ve Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN ile Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM) Müdürü Prof. Dr. Ali HALICI; Ekin Ön Kuluçka Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeliha ESER; Yaratıcı Kültür Enstitüleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ, ASO 1.OSB Bölge Müdürü Cüneyt ÇALIK, ASO Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa YAVUZER ve Eğitim Danışmanı Dr. Oğuz POYRAZOĞLU ile çok sayıda davetli katıldı.

TEKNOLOJİ ÜRETEN VE İHRAÇ EDEN ÜLKE KONUMUNA GELMEYİ HEDEFLİYORUZ
İmzalanan “İşbirliği Çerçeve Protokolü”nün üniversite-sanayi işbirliği alanında Türkiye’de atılmış önemli adımlardan biri olduğunun altını çizen BÜ Rektörü Ali HABERAL “ülkemizin marka değerini arttırmak için mesleki ve teknik eğitim alanında topyekûn bir dönüşüme ihtiyacımız var. Üniversitemizin bilgi birikimini ve teknolojik altyapısını iş dünyasına aktararak veri bankamızı oluşturmayı, üretimi ve istihdamı arttırmayı, ekonomik istikrarı sağlamayı, teknoloji üreten ve ihraç eden ülke konumuna gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca Rektör HABERAL şunları söyledi: “Eğitim olmadan ülkemizin bir yere varması mümkün değil. Üniversite sayısı ve üniversite mezunu çoğalırken sanayide üniversite mezunlarının yanı sıra nitelikli işgücüne de ihtiyaç var. Nitelikli işgücünün en önemli kaynağı ise meslek yüksekokulları. Son iki yıldır meslek yüksekokullarına talebin artması bizleri sevindiriyor. Bugün ASO 1.OSB’de ve ASO Sürekli Eğitim Merkezinde gördüklerimiz beni ve arkadaşlarımı çok mutlu etti. Eğitime yapılan yatırım, derslik, atölye ve laboratuvarların donatımı gerçekten gurur verici ve heyecanlandırıcı. Akademik araştırmalar ile edindiğimiz bilgi birikimimizi sanayiye aktararak bilginin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak istiyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğinin özü bu. Bu işbirliğinin ülkemiz için başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum.”

NİTELİKLİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ
Mesleki ve teknik eğitim alanında ASO Sürekli Eğitim Merkezinin tüm OSB’lere rol model olacağını vurgulayan ASO Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar TÜTEK; "İşbirliği Çerçeve Protokolü” ile Türkiye'nin geleceği için değer yaratacak nitelikli iş gücünü ASO Sürekli Eğitim Merkezinde yetiştirmeyi; Türkiye’nin üretim kapasitesini arttıracak nitelikli mesleki ve teknik eğitimi öncelikle bölgemizde, daha sonra tüm ülkemizde yaygınlaştırmayı ve dünya ile rekabet edebilir hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

İŞE SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREN MÜFREDAT PROGRAMI İLE BAŞLADIK
Başkan TÜTEK konuşmasına şöyle devam etti: “Değişen dünyaya hızlı adapte olacak nitelikli iş gücünü yetiştirebilmek amacıyla Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Öğretim Programları Daire Başkanlığının uzmanlarını, mesleki ve teknik eğitim alanında bilgi ve donanıma sahip öğretim üyelerini, öğretmenleri, alan uzmanlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek ortak akılla nitelikli bir müfredat programı hazırlattık. Nitelikli iş gücü yetiştirebilmek için sektörün ihtiyaçlarına cevap veren müfredat programı ile işe başladık. İnanıyorum ki hepimizin desteği ile ASO Sürekli Eğitim Merkezi Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin adresi haline gelecek. “İşbirliği Çerçeve Protokolü”nün ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum”dedi.

ASO Sürekli Eğitim Merkezi ile Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi-Model Fabrika ziyareti ile başlayan “İşbirliği Çerçeve Protokolü” ASO 1. OSB’de bulunan Serdar Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Hidromek A.Ş. ziyaretleri ile son buldu.

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top