25.04.2023

5.KOBİ'ler ve Bilişim Zirvesi, "KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü, Markalaşma ve Uluslararasılaşma" temasıyla ASO 1.OSB ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ankara Sanayi Odası ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) işbirliğinde düzenlenen 5.KOBİ'ler ve Bilişim Zirvesi, "KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü, Markalaşma ve Uluslararasılaşma" ana temasıyla ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Zirveye, ASO Başkanı Seyit Ardıç, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık,ASO Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komite Başkanı Nuray Başar, Ekonomist Meliha Okur, akademisyenler ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, KOBİ'lerin hayatta kalması ve güçlenmesi için yeşil ve dijital becerilerini artırmaları gerektiğini belirterek, "Markalaşmanın uluslararası rekabetteki önemini KOBİ'lere iyi anlatmamız ve desteklememiz gerekiyor." dedi.

Ardıç, ekonominin çarklarını döndüren KOBİ'lerin birçok ülkede büyüme ve istihdamın ana kaynağı olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılmasında önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ardıç, "Ülkemizde KOBİ'ler istihdamın yaklaşık yüzde 70'ini, toplam cironun ve üretim değerinin yaklaşık yüzde 40'ını, faktör maliyetiyle katma değerin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyor. Toplam ihracatımızın yüzde 30'unu bu firmalar yapıyor. Büyük firmaların ihracatı içindeki dolaylı paylarını da kattığımızda sağladıkları katma değer yüzde 50'ye ulaşıyor, ihracattaki payları yüzde 50'yi aşıyor." diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da KOBİ'lerin ülke ekonomisinin dinamosu olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin ülkedeki toplam istihdamın yüzde 71'ini sağladığına işaret eden Baran, "Yüzde 30 civarında ihracatı sağlayan kesim KOBİ'ler. Bu anlamda KOBİ'lerin desteksiz bırakılması doğru değil. Son yıllarda başlayan bilişim atağı ve dijitalleşme var. Buna uyum sağlayamadığımızda yaşayacağımız sıkıntıları biliyoruz. Zor bir coğrafyadayız. Dünyayı bir köy haline dönüştüren dijitalleşme üretim ve ticaretin de şartlarını tamamen değiştirdi. Bilgi ve iletişim teknolojilerini üreten ve bunları kullananlar küresel rekabette önemli avantajlar elde edecekler. KOBİ'lerin dijital dönüşümü, markalaşması ve uluslararası alanda rekabete hazır hale gelmesi Türkiye ekonomisini de geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

Baran, ATO'nun Türkiye'de markalaşma konusunda önemli etkinlikler yapan kurumlardan biri olduğunu bildirdi.

Markalaşma konusunun önemine dikkati çeken Baran, "Markalaşamadığımız için katma değerli üretim ve ihracat yapamıyoruz. Markalaşma konusunu çözmemiz gerekiyor. Markayla ilgili etkinlikleri artıracağız. Bu coğrafyada farklılaşabilmemiz lazım, bunun yolu da dijitalleşme ve KOBİ'lerimizi buna hazırlayabilmemizden geçiyor." diye konuştu.

 TBD Başkanı Rahmi Aktepe, KOBİ'lerin performansı belirleyici çelik güce sahip olmaları için markalaşması gerektiğini vurguladı. Küreselleşmeyle pazarların tektipleşmeye başladığını belirten Aktepe, "Bununla markalaşma önem kazandı. İş yapış şekilleri değişmiştir." dedi.

Aktepe, KOBİ'lerin dışa açılmasının dijital dönüşümü ne ölçüde gerçekleştirdikleriyle ilintili olduğuna işaret ederek, değişim için KOBİ'lere destek olunması gerektiğini dile getirdi.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek de teknolojide son yüzyılda inanılmaz değişimler olduğunu, işletmelerin buna ayak uydurmalarının önem taşıdığını kaydetti.

ASO Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komite Başkanı Nuray Başar da sanayide dijitalleşme, markalaşma ve uluslararasılaşma konularını ele almak için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Günümüz dünyasında dijitalleşme, markalaşma, dünyaya açılma isteği artık her sektörün vazgeçilmezi olmuştur. Bu nedenle işletmelerin bu konulara hakim olmaları ve stratejilerini bu konuda belirlemeleri oldukça önemli” dedi.

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top