27.05.2019

MODEL FABRİKA’DA “ÖĞREN VE DÖNÜŞ” PROGRAMI TANITILDI

Firmaların yalın üretim kapasitesinin ve verimliliklerinin artırılması hedeflenen “Öğren ve Dönüş” projesinin pilot uygulamasıyla belirlenecek 8 firmaya eğitim verilecek. 

“Öğren ve dönüş” programı tanıtım toplantısı ASO 1. OSB’de yer alan Model Fabrika’da gerçekleştirildi. Toplantıya, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin, ASO ve ASO 1.OSB’nin Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda sanayici katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş katılımcılara ASO 1.OSB ve Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Model Fabrikanın sanayiye yeni bir bakış açısı getireceğini belirten Başkan Akdaş,”İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte eleman yetiştirmek, işletmelerimizin verimliliğini artırmayı hedefleyen ve Endüstri 4,0’a geçiş için bir fırsat yaratarak, dünya ile rekabet edebilmelerine olanak sağlayacak olan Türkiye'nin ilk Model Fabrikası  projesiyle işletmelerimize yalın üretim, dijital dönüşüm, ürün geliştirme, enerji verimliliği ve diğer konularda gerçek bir üretim ortamında bir fabrikanın daha verimli olması için gereken her şeyi test ederek öğretmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Küreselleşmeyle iç ve dış pazarda rekabetin acımasız bir hal aldığını dile getiren Akdaş, "Girdi maliyetlerinin artması, yeni teknolojilerin gündeme gelmesiyle, yenilikçilik önemli hale geldi." diye konuştu. Akdaş, üretimde kaynakların verimli kullanılmasının önem kazandığına işaret ederek, üretimde tüm süreçlerde israfı yok ederek, veriminin artırılması gerektiğini belirtti.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir,Türkiye’nin dinamik bir nüfusa sahip olduğunu ve yüksek potansiyeli bulunduğunu dile getirerek, 5-10 yılda bir Türkiye’nin ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkati çekti.

Bu sıkıntıların cari açıktan kaynaklandığını anlatan Özdebir, “Cari açık veren ve başkalarının tasarruflarına ihtiyaç duyan ekonomi olmasaydık, bu sıkıntıları yaşamazdık. Bölgemizde daha güçlü bir ülke olurduk” dedi.

Özdebir, Türkiye’de üretilen her 100 liralık malın 60 liralık kısmının ithal edildiğini ve ürünlerde verimliliğin düşük olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

” Model fabrika ile kar etmeyi değil firmalara kar ettirmeyi hedefliyoruz. Model Fabrika, yalın üretimin nasıl yapılabileceğini ortaya koyan bir uygulama. Bütün işletmeler bu uygulamadan yararlanmalı. Daha önce Öğren ve Dönüş Programı’nın fragman eğitimlerine ilgi gösteren 8 işletmemiz bu programdan yararlanacak. Bu uygulamanın ülkemize yayılması lazım. Üretimdeki yalınlığı sağlayarak verimliliği artırdığımız  zaman daha rekabetçi olacağız” dedi.

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin ise yalın üretim metodunun Türkiye’deki üretim tesislerinde ciddi şekilde uygulanması gerektiğini belirterek, “Bunu yaptıktan sonra dijital dönüşümü de uygularsak ve işin içine teknolojiyi katarsak, küresel piyasalarda rekabetçi hale gelebiliriz” dedi. Çetin, Türkiye’nin gelişebilmesi için üretimin önemli olduğunu söyledi.

Ürün ve hizmetlerin uluslararası piyasalarda satışa sunulabilmesi için küresel oyuncuların ürettiği fiyatta imalat yapılması gerektiğini dile getiren Çetin, “Ülkemizin refah seviyesini artırmak için mutlaka ihracata yönelmemiz, dış piyasalarda ürünlerimizi satabiliyor olmamız lazım” diye konuştu.Çetin,Öğren ve Dönüş Programı’ndan faydalanan sanayicilerin eğitimleri aldıktan sonraki durumlarının takip edilmesinin önemine işaret etti.

– Öğren ve Dönüş Programı

Öğren ve Dönüş Programı’nın pilot uygulaması için Ankara’dan 8 firma belirlenecek. Programa katılacak bu firmaların seçiminde kesikli üretim tekniği uygulamaları, belirli büyüklüğe ve yalın dönüşüm projesi uygulayabilecek temel yetkinlik ve kapasiteye sahip olmaları gibi kriterler aranacak. Pilot programın etkili şekilde uygulanması için firmaların dönüşüm liderlerine eğitimler verilecek, düzenli firma ziyaretlerinin yapılarak projelerdeki ilerleme izlenecek, sonraki adımlar için dönüşüm liderlerine ev ödevi verilecek ve firma sahip ve yöneticileriyle toplantılar düzenlenecek.  Proje sonunda firmaların yalın üretim kapasitesinin ve verimliliklerinin artırılması hedefleniyor.

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top