Eğitim İştirak. ve Kurumsal İlet. Koord.

EĞİTİM İŞTİRAKLERİ
Bölgemiz sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumlarımız olan;

- TC MEB ASO 1.OSB Anaokulu,
- Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi,
- Hacettepe ASO 1.OSB Meslek Yüksek Okulu,
- SİMEP(Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi)
- ASO SEM(ASO Sürekli Eğitim Merkezi)

Kurumlarının Bölgemizde yürüttüğü ve Bölge Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğü faaliyetlerin organizasyonunda ve uygulanmasında Bölge Müdürlüğümüzle Eğitim Kurumu arasındaki koordinasyonun sağlanması, faaliyetlerin yürütülmesi, Eğitim Kurumumuzun Bölgemiz üye işletmelerle bağlantılarının kurulması, Eğitim Kurumumuzun her türlü iş ve işlemlerinde Bölgemiz adına destek sağlanması,

Ayrıca; 
- SİMEP kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin, Erkunt MEM ile birlikte gerek resmi kurumlar ve bakanlıklar gerekse üye işletmelerimiz arasındaki koordinasyonunun sağlanması, öğrenci seçme ve işletmelere yerleştirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması, 

- ASO SEM kapsamında yapılacak faaliyetlerin ASO SEM Müdürü ile birlikte koordinasyonunun sağlanması, Bölge Müdürlüğümüzle gerekli irtibatın koordine edilmesi.
KURUMSAL İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ-
ASO 1. OSB yönetiminin, ekonomik ve sosyal politikalarının belirlenmesine ve uygulamasına dönük;
Veri sağlayan,
Ekonomik ve sosyal projeler üreten,
Medya ilişkilerini sağlayan,
Halkla ilişkiler organizasyonlarını gerçekleştiren,
Üye hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlayan,

Bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı heyetlere yönelik Bölgemizde program hazırlanması, heyetin Bölgemizde Yönetim Kurulu ve/veya Bölge Müdürü ile birlikte ağırlanması, heyet yetkililerinin sektörlerine yada ilgilerine göre üyel işletmelerimizde gezdirilmesi, B2B(İkili İş Görüşmeleri) programlanması faaliyetleriyle Ankara sanayisini yakından tanıma fırsatı sağlanması,
Tüm iletişim kanallarını kullanarak Bölge, politikalarının kamuoyuna duyurulmasını üstlenen,
Web sitesinin editörlüğü ve Bölge sosyal medya hesaplarının yönetilmesi,
Basın kuruluşlarında çıkan günlük siyasi ve bölgemize yönelik haber ve yorumlar takip edilerek, kupürlerle basından özetler tasnif edilip Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi.

Yönetim Kurulu Başkanımız ve Bölge Müdürümüzün günlük programı takip edilerek, bayram, tören, açılış, ziyaret, Kutlama ve davetlere iştirak edilmesi,

Bölge Müdürlüğümüzce tertiplenen, özel gün ve etkinliklerin, eğitim ve kültürel faaliyetlerin, sosyal hizmetlerin, tören ve açılış gibi organizasyonların, çeşitli görsel ve yazılı materyaller kullanarak basına ve kamuoyuna duyurulması sağlanması,

 Bölge Müdürlüğümüzün dönem içindeki tüm faaliyetleri medya kuruluşlarına basın bültenleri ile duyurulup, ayrıca basın kuruluşları için fotoğraflarla takviyeli özel bültenlerle servisler yapılması,

Bölge Müdürlüğümüzün zaman zaman ihtiyaç duyduğu Bölgemizin fotoğraf ve video çekimleri yapılarak, diğer birimlerin daha rahat ve etkili çalışmaları sağlanması,

Değişik vesilelerle hazırladığımız ve dağıtımı yapılan broşür, el ilanı, davetiye, afiş ve bültenlerle katılımcılarımızın bölge icraatlarını sağlıklı bir şekilde takip etmeleri sağlanması.
Çalışmaları birimimiz tarafından yürütülmektedir.

Levent SARI
Eğitim İştirakleri ve Kurumsal İletişim Koordinatörü
Telefon : 0312 267 00 00 - 126
E-Posta : l.sari@aosb.org.tr


SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top