Hizmetlerimiz

AOSB Çevre Yönetim Birimi

ASO 1.OSB’ nin Çevre Yönetim Birimi faaliyetlerini (su, atıksu, emisyon, atık, gürültü, vb.) yürütmektedir. Bu kapsamda; atıksu kontrolü ve kanal bağlantı izinlerinin verilmesi, ön arıtma tesislerinin projelerinin onaylanması, atık yönetiminde ortak çözüm üretilmesi ve sistemin işletilmesi, hava kalitesi kontrolünün sağlanması, içme suyu kontrollerinin yaptırılması, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi ve kontrolü ve çevre mevzuatı kapsamındaki eğitim ve mevzuat revizyon çalışmaları yer almaktadır.


ASO Adına Verilen Hizmetler

ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğünde ASO Adına Verilen Hizmetler ;

 • Sair Belge
 • İhale Durum Belgesi
 • İştigal Belgesi
 • Vize Talep Belgesi
 • Yetki Belgesi
 • Yerli İstekli Belgesi
 • Sicil Kayıt Sureti
 • Sicil Kayıt Sureti (İngilizce)
 • Kredi Talep Formu
 • Çıraklık Sözleşmesi Tasdiki
 • Bağkur Belgesi Onayı
 • Kapasite Raporu Suret Onayı
 • Kapasite Müracaatı
 • İhracat Evrakı Tasdiki
 • İhracat Evrakı Satışı ( Atr,Euro 1,Menşe,Form A)
 • Matbu Evrak
 • Yıllık Ve Munzam Aidat Tahsilatı

Tel: 0.312 267 00 00 – 147

Bankalar

Bölgemizde faaliyet gösteren üyelerin ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi amacıyla;  ASORA Ticaret Merkezinde Bankalar hizmet vermektedir.

Garanti Bankası: +90.312.267 45 00
Yapı Kredi Bankası: +90.312.267 11 00
İş Bankası: +90.312.267 08 63
Ziraat Bankası: +90.312.267 55 72
Halk Bankası: +90.312.267 06 46


Cami

Bölgemizde 3350 m²’lik arsa üzerine inşa edilen caminin inşaatına 1987 yılında başlanmış ve 1992 yılında tamamlanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tip cami projesi uygulanarak inşa edilen 360 m2 zemin oturumuna sahip caminin kapalı alanında 500 kişi ibadet edebilmektedir. 1997 yılında camiye 524 m2’lik ilave yapılarak kapalı alanda ibadet edebilen kişi sayısı 800’e çıkarılmıştır.

 Zaman içerisinde duyulan ihtiyaç sebebiyle toplam kapalı alan 2734 m2 çıkarılacak şekilde ilave yapılarak, MARİFET CAMİ ismi verilmiştir. Marifet Camii’nin kapalı alanında aynı anda 2500 kişi ibadet edebilmektedir.  Ayrıca cami görevlisinin ikametine mahsus olmak üzere teras dahil 100 m²’lik bir de lojman bulunmaktadır. Ayrıca Bölgemiz içinde Akmanlar ve Hacı Mehmet Kaya Camii'de hizmet vermektedir.Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma

Bölgemiz imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanlarda gerekli çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Bölge¬miz çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarına ge¬rekli önemi vermiş, bu konuda özverili çalışmalar sergile¬miş ve aynı özveri ile devam etmektedir.

Bu çalışmalarda, toprak ve iklim özelliklerine uygun bitkiler tercih edilerek ağaçlandırma çalışmalarındaki başarı oranı yükseltilmek¬tedir. Ayrıca fidan ve bitki temini, yurt genelindeki (Bur¬sa-Kestel, İzmir-Ödemiş, Yalova, Sakarya) üreticilerden doğrudan yapılmaktadır. Böylece çalışmalarımızda daha kaliteli ve ucuz fidan ve bitkiler kullanılmaktadır.


Yeşil Alan Bakımları

Bölgemiz yeşil alanlarındaki tüm bitkilerin ve çim alanla¬rın ilaçlamaları, gübrelemeleri, sulama ve bakımları sezon boyunca ihtiyaca göre özenle yapılmaktadır.

Bölgemiz yeşil alanlarından ve firmaların yeşil alanların¬dan çıkan peyzaj atıklar Bölge Müdürlüğümüz tarafından toplanmaktadır. Peyzaj atıkları içerisinde kompost yapı¬mına uygun materyaller (Biçilen çimler ve yabancı otlar, dökülen yapraklar, vb.) ayrı toplanıp değerlendirilmekte¬dir. Peyzaj atıklarından yapılan kompost, yeşil alanlardaki ağaç ve bitkilerin gübrelemesinde kullanılmaktadır.

Bölgemizde, mevsimlik çiçek ve bazı peyzaj bitkileri ihti¬yacını karşılamak amacıyla kurulan bir adet üretim serası bulunmaktadır. Bölgemiz serasında yetiştirilerek, yeşil alanlara dikilen mevsimlik çiçekler, yılın değişik zamanla¬rında Bölgemize faklı renkler katmaktadır.


Meyve Bahçesi

Bölgemiz içerisinde bulunan ve modern tarım teknik¬lerine göre toplam 20 Bin metrekarelik alanda kurulan 2 adet bodur elma bahçesi bulunmaktadır. Bölgemizde 2008 yılında kurulan meyve bahçesinde 2000 adet, 2012 yılında kurulan meyve bahçesinde 2000 adet olmak üzere toplam 4000 adet bodur elma fidanı bulunmaktadır. Mo¬dern tarım tekniklerine göre kurulan meyve bahçesindeki fidanların sulanması damla sulama sistemi ile yapılmakta ve gerekli gübrelemeleri ise sulama sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Toplamda 4.000 adet bodur elma ağacı ve 6 farklı elma cinsinin bulunduğu meyve bahçelerinden yıllık 10 tonun üzerinde elma hasadı Meyve bahçemizde yetiştirilen elmalar, üyelerimize ve misafirlerimize ikram edilmektedir. Bu çalışmada yeşil alanlarımızın ağaçlandırılmasının yanı sıra, sosyal sorumluluk bilinci ile İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile koordineli olarak çevre köylerdeki çiftçilerinde modern tarım uygulamalarına teşvik edilme¬si hedeflenmektedir. Ayrıca yeşil alanlarımız içerisinde iki ayrı noktada ceviz fidanları dikilerek, ceviz bahçeleri oluşturulmuştur.Kuru Liman - Dry Port (Lojistik Köy)

ASO 1.Organize Sanayi Bölgesi’nde 3066 ada 1nolu parselin kuzeybatısında bulunan Organize İstasyonunun genişletilerek, Bölgemiz ile Ankara ve çevre illerdeki sanayicilerin hammadde ve mamul taşımacılığı için “Ankara’ya Liman Getiriyoruz” sloganından yola çıkılarak Kuru Liman - Dry Port  kurulması planlanmasıyla başlayan “Kuru Liman - Dry Port ” projemiz 2012 yılından itibaren faaliyete geçerek, bir çok sanayi kuruluşumuzun en önemli taşıma noktası haline gelmiştir. 60.000 m² açık alana sahip, tamamı beton kaplı ve içerisinde mevcut 3 adet demiryolu rayına ilave olarak 4 ray daha döşenmiştir.7 adet demiryolu hattı olan yükleme-boşaltma sahası ile 308 metre uzunluğunda 110 cm yüksekliğinde yükleme-boşaltma platformu bulunmaktadır.

Gerek Bölgemiz sanayicilerine gerekse çevre ilçe ve illerdeki sanayicilere hizmet verecek olan Kuru Liman - Dry Port projemizde Bölge Müdürlüğümüzün yatırımları bitmiyor. Kuru Liman - Dry Port'a gelen-giden yüklerin sevkiyatının sağlanması ile gümrük işlemlerinin yapılması, yurt dışından gelen malzemelerin gümrük işlemlerinin yapılıncaya kadar bekletileceği antrepo ve depolama işlerinin sağlanması ile bu işlemler için çalışacak olan personellerin bulunacağı idari binalar yapılacaktır. Bu binaların yapımı için alanda 35.000 m²’lik yer ayrılmıştır. Kuru Liman - Dry Port'dan İstanbul ve Marmara Bölgesi Limanları, Mersin ve Samsun Limanları olmak üzere ticari limanlara yapılan taşımalarla, bunun yanı sıra sanayi firmalarımızın ürünleri yurt içi pazarda bir çok sanayi kentimize ve alıcıya hatta yurt dışına demiryolları vasıtası ile ulaştırılabiliyor. Kuru Liman - Dry Port Bölgemizde sadece gönderilen ürünlerin yükleme noktası değil; aynı zamanda da gerek yurt içinden ve yurt dışından gelen ithal ürün, hammadde ve yedek parçalar konusunda da bir dağıtım noktası konumundadır. Böylelikle gelen-giden yüklerin sevkiyatının sağlanması ile gümrük işlemlerinin yapılması, yurt dışından gelen malzemelerin gümrük işlemlerini kolayca yapılabilecek konumdadır. 

157 yıldır ülkemizde demiryolu taşımacılığında hizmet veren TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) burada da en büyük çözüm ortağımızdır. TCDD ile dört mevsim 7 gün 24 saat güven ve kalite ile devam edilen taşıma sistemi ülkemizin 7 bölgesinde neredeyse tüm şehirlere ulaşabilmektedir. Yurt dışında da Avrupa, Asya, Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve Orta Doğu pazarlarına direkt ulaşım imkanı ile demiryolu taşımacılığı tüm sanayicilerimizin ve kuruluşlarımızın gözbebeği konumundadır.

Telefon: 0 (312) 267 47 67 & E-Posta : makar@klnlojistik.com
Doğalgaz Şebekesi

Bölgemiz, Buhar-Proses amaçlı doğal gaz tüketimini 12/19 bar 20.000 m 10” çelik hat ve 20.000 Sm3/h kapasi¬teli MS istasyondan karşılanmaktadır.
Bölge iç dağıtım şebekesi; işletme basıncı 4 bar olan 45.000 m PE (polietilen) ve işletme basıncı 12/19 bar olan 11.200 m çelik boru hattından oluşmaktadır. çelik boru¬lardan oluşan hat üzerinden 12/19 bar basınçla iletimi ya¬pılan doğal gaz, belirli bölgelerde bulunan 2 adet 14.000 Sm3/h, 1 adet 10.000 Sm3/h ve 5 adet 5.000 Sm3/h kapa¬siteli RS İstasyonundan geçirilerek 4 bar basınca düşürül¬mekte ve polietilen hatlar ile dağıtımı yapılarak her sanayi tesisine ulaştırılmaktadır. Şebeke tamamen ring (ağ siste¬mi) sistemi ile çözülmüştür.

Ayrıca 2002 yılında Bölgemizde bir enerji santrali kurul¬muş ve santralin doğal gaz ihtiyacını karşılamak için ge¬rekli olan şebeke yatırımları tamamen Bölgemiz tarafın¬dan karşılanmıştır. Santrale doğal gaz temini için BOTAŞ YAPRACIK tesislerine 1 adet RMS-A ile Bölgemiz sınırları¬na ise 1adet RMS-B kurulmuştur. Ayrıca Yapracık ile Böl¬gemiz arasında 30/46 bar 20.000 m çelik hat yapılmıştır.

Ekonomik olarak ülkemizde yaşanan gelişmelere paralel olarak Bölgemiz fabrikalarının üretim kapasitelerinde de büyüme gerçekleşmiş ve buna bağlı olarak doğal gaz tü¬ketimi her geçen gün artış göstermektedir.


Elektrik Dağıtım Şebekesi

Elektrik İşletme Müdürlüğü; Bölgenin, onaylı sınırları içerisinde katılımcılarına elektrik enerjisi temin ederek, dağıtım tesislerinin gerekli yenileme ve genişleme yatırımları ile işletme ve bakımını yapmaktadır. Elektrik enerjisinin, verimli, kaliteli, kesintisiz, güvenilir ve ekonomik olarak kabul edilebilir maliyette sunar ve kayıp-kaçağın önlenmesi ile ilgili her türlü tedbiri alır.Katılımcılarına eşit, taraflar arasında ayırım gözetmeksizin sisteme erişim ve kullanım imkanı sağlar.Bölgemiz sınırları içerisindeki elektrik piyasasına ilişkin faaliyetleri ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar.

Elektrik enerjisi dağıtım faaliyeti;

Birim Müdürü  ile birlikte 1 elektrik mühendisi, 1 enerji sistemleri mühendisi 1 elektrik teknikeri ve 5 elektrik teknisyeni olmak üzere 9 kişilik ekip tarafından yürütülmektedir.  

Enerji Yönetim Merkezi; 

Elektrik enerjisi tedarik sürekliliği ve teknik kaliteye ilişkin parametrelerin  izlenmesi, denetimi ve kıymetlendirilmesi için akıllı şebeke uygulamaları olan SCADA, AMR (OSOS) ve Enerji Kalite Kaydedicileri (Enerji Analizörü) sistemleri kurulmuştur. 

SCADA sistemi ile  elektrik dağıtım şebeke ağı anlık olarak izlenirken, abonelerin tüketimlerini incelemeye izleme ve denetlemeye yönelik kurulan AMR (OSOS) sistemi ile katılımcıların sayaçları uzaktan okunmakta, kayıp – kaçak denetimi yapılmakta ve faturalar bu merkezden hazırlanabilmektedir. Enerji Yönetim Merkezinde tesis edilen Enerji Kalite Kaydedicileri (Enerji Analizörü) sayesinde ise,  katılımcılara sunulan elektrik enerjisi dağıtım hizmetinin kalitesi de düzenli olarak takip edilmektedir. 

Ayrıca TEİAŞ Trafo Merkezi’ne elektrik enerjisi güç kalitesi ölçüm cihazı tesis edilerek enerji alınan kaynakta da enerji kalite parametreleri sürekli olarak izlenmektedir.

Evsel Atık Toplama ve Temizlik

Bölgemizde faaliyet gösteren firmalardan çıkan evsel katı atıklar, Müdürlüğümüze ait iki adet hidrolik sıkıştırmalı atık toplama aracı ile düzenli olarak toplanmakta ve Ankara Büyükşehir Belediyesi düzenli depolama alanına götürülmektedir.

Bölgemiz yollarının temizliği ise vakumlu yol süpürme aracımız ile düzenli olarak yapılmaktadır.


Bilgi işlem ve Haberleşme


Özel Haberleşme Platformunun en gelişmiş erişim teknolojileri ile çalışmasının sağlanması, kaliteli ve düşük maliyetli internet erişim hizmetinin işletmelere sunulması ve bu hizmetlerin devamlılığını kesintisiz olarak 7 gün x 24 saat sağlanmaktadır.ASO 1.OSB Özel Haberleşme Platformunun internet çıkış hızı gelen yoğun taleplerden sonra 1000 Mbps’a ulaşmıştır. Sanayicimize gerektiğinde internet güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunan müdürlük, internet güvenliği konusunda ve Türkiyenin önde gelen BT firmaları ile düzenlemiş olduğu seminerlerle işletmelere Bilişim Teknolojilerinde yardımcı olmaktadır.

Kanalizasyon Şebekesi

Bölgemiz kanalizasyon şebekesi değişik çaplarda beton ve HDPE Koruge burulardan mamul olup şebekenin toplam uzunluğu 33.430 metredir. Kanalizasyon şebekesinin, 29210 metre uzunluğundaki hatları cazibe yoluyla, 4220 metre uzunluğundaki hatları ise pompa ile terfi ettirilerek ASKİ‘ye ait kollektöre deşarj edilmektedir.

ASKİ kanalizasyon hattı akar kotu altında kalan kanalizasyon şebeke hatlarımız 10 metre derinliğinde 6 metre çapında betonarme keson kuyuda biriktirilerek belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra Dalgıç tip pompalar ile terfi ettirilip ASKİ Atıksuların Kanalizasyon şebekesine Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen minumum değerlere uygun olarak Ankara Arıtma Tesislerine ait kollektöre deşarj edilmektedir.

Ayrıca Bölgemiz 4. Kısmından geçen Ø 600’lük ASKİ Osmaniye hattına bağlanan 4. ve 5. Kısım kanalizasyon hatlarımızı, Osmaniye hattında olabilecek tıkanmalara karşı güvence altına almak için yapılmış olan 14 metre derinliğinde 5 metre çapında betonarme keson kuyu ile betonarme terfi merkezi binası bulunmaktadır.

Bölge içerisinde faaliyet gösterip atıkları yönetmeliklerle tespit edilen kriterleri aşan firmaların ön arıtma kurarak atıklarını istenilen seviyeye getirme mecburiyeti vardır.


Konferans Salonları

SEMİNER SALON
120 kişilik seminer salonumuz tüm üyelerimize ve talep eden kişilere hizmet vermektedir. Salonumuzda gerekli her türlü teknoloji kullanılmış ve gelişen şartlara göre yapılandırılmıştır. Talep edilmesi halinde kiralama işlemleri yapılmaktadır.

ÇOK AMAÇLI SALON
100-600 kişi arasında bölünebilir çok amaçlı salonumuz mevcuttur. Her türlü organizasyon için düzenlenebilir şekilde donatılmıştır. Yemekli toplantılar ve konferanslar için uygundur. Salonumuz Ankara’nın en iyi ve en modern salonlarından birisidir. En son teknoloji kullanılarak donatılmış salonlarımızda Bölgemiz tarafından çeşitli organizasyonlar yapıldığı gibi talep halinde kiralama işlemleri de yapılmaktadır.Güvenlik

Bölgemizin 5 adet giriş çıkış kapısı olup bu kapılar dışındaki tüm alan çevresi tel örgü ve beton duvar ile kapatılmıştır.Bölgemiz güvenliği özel güvenlik firması tarafından sağlanmaktadır.Bu çerçevede 2 adet devriye aracıyla 24 saat devriye hizmeti verilmektedir.Bölgenin giriş-çıkış kapıları Plaka Tanıma Sistemi kameraları ile donatılmıştır. Üyelerimize ait araçlar sisteme kaydedilmiş ve tali kapılardan otomatik olarak geçiş yapmaktadırlar. Ayrıca tüm kapılarımızda  giriş çıkışlarda 7 gün x 24 saat canlı kamera kaydı yapılmakta ve geriye dönük olarak kayıtlar incelenebilmektedir.


İtfaiye Hizmetleri

Endüstrinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren Bölgemiz, firmalarının yangına karşı can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla itfaiye binası yaptırılmış olup işletmesi Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na devredilerek 7 gün 24 saat hizmet verir hale getirilmiştir. Bölgemizde kurulan fiber optik ağ yapısı ile fabrikalarımız bir yangın durumunda alarm butonlarıyla on-line olarak itfaiye merkezine yangın ihbarı verebilmektedir.


Lisanssız Üretim


Lisanssız üretim sayfasına erişmek için tıklayınız.

Türkiye Halon Gazı Bankası (TÜHAB) ve Soğutucu Gaz İyileştirme Merkezi

Bölge Müdürlüğü tarafından iklim değişikliğine uyum çerçevesinde ve verimlilik kapsamında projeler yürütülmüş ve yürütmeye de devam etmektedir. 
Devam eden projeler;

 • Türkiye Halon Gazı Bankası 
 • Soğutucu Gaz İyileştirme Merkezi
 • OTİM Bertarafı Pilot Projesi

Türkiye Halon Gazı Bankası (TÜHAB);
Halonlar; elektronik sistemlerin, bilgisayar sistemlerinin, arşivlerin ve benzeri sistemlerin,  gemilerin, uçakların, stratejik tesislerin yangından korunması için kullanılan hidrokloroflorokarbonlardır. 1986 yılından itibaren Ozon tabakasında tespit edilen lekeler nedeniyle, bu tür gazların göreceli olarak sınırlandırılmasına karar verilmiş ve dünya genelinde kullanımları izinlerle sınırlandırılmıştır. 1993 yılından sonra kullanıma sunulan “Clean-Agent” olarak betimlenen ”Halon Alternatifleri” ile ozon tabakasının sağlığına kavuşacağını umulmaktadır.

Bu çerçevede; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eşgüdümünde, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından, Montreal Protokolü’nün uygulanması kapsamında Dünya Bankası’nın mali desteğiyle ASO 1.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde 2007 yılında Türkiye Halon Gazı Bankası kurulmuştur. 
                                                                                                                                                   
Türkiye Halon Gazı Bankası; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2007/4 Sayılı Genelgesi ile yetkilendirilmiş TEK KURULUŞ olarak faaliyetini sürdürmektedir. 

Yetki kapsamında;

 • Türkiye’deki mevcut halonların (1211 BCF ve 1301 BTM) kayıt altına alınması,
 • Halon alternatiflerine ait eğitimlerin verilmesi, tanıtılması ve testlerinin yapılması, 
 • Halon alternatifi sistemlerin yerinde kontrolünün yapılması, montaj ve hesapların doğruluğunun kontrollerinin sağlanması, 

Halon gazı kullanım yetkisi olmayan kuruluşlarda bulunan gazların toplanması, depolanması, geri kazanımı, testlerinin yapılması ve kullanım yetkisi olan kurum ve kuruluşlara temini sağlanmaktadır. 

Soğutucu Gaz İyileştirme Merkezi;
Ankara Sanayi Odası ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB arasında 27.09.2005 tarihinde yapılan protokol gereği, Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde Gaz İyileştirme Merkezi kurulmuştur. 

Merkezde; ozon tabakasına zarar veren gazlardan soğutma gazlarının ( R12, R22 v.s.) ıslahı, ıslah edilmeyen gazların ise biriktirilerek imhası için depolanması amaçlanmıştır.  

Ozon Tabakasının İncelten Maddelere Bertarafı Pilot Projesi;
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi (Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü) eşgüdümünde, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından, Montreal Protokolü’nün Uygulanmasına için Çok Taraflı Fon (MLF) mali desteğiyle yürütülen Montreal Protokolü Ulusal Programı faaliyetleri kapsamında, OTİM Bertarafı Pilot Projesi hazırlanmıştır. 

Proje kapsamında; öncelikli olarak Türkiye’de özellikle soğutma-iklimlendirme sektöründe 2005 yılı itibariyle üretimde kullanımı sonlandırılmış olan, ancak halen içeren cihazların kullanımda bulunduğu ve servis hizmetlerinin geri kazanım yolu ile gerçekleştirildiği 103 ton CFC-12’nin; tespiti, toplanması, doğrulanması ve bertarafı yapılacaktır.


Kantar

Bölgemizde üyelerimizin kullanımı için 60 ton kapasiteli elektronik kantar bulunmaktadır. Kalibrasyonu sürekli takip edilen kantar, üyelerimiz tarafından referans olarak da kullanılmaktadır. Ayda yaklaşık 2000 tartım yapılmaktadır.


Posta Hizmetleri

Bölgemizde yer alan firmaların ve çalışanlarının posta hizmetlerini, güvenilir ve hızlı şekilde yerine getirebilmek için ASO 1.OSB içerisinde yer alan PTT şubesi hafta içi kesintisiz olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Telefon: 0.312.267 03 18


Spor Tesisi

Bölgemiz sınırları içerisinde çalışanların, boş zamanlarını daha verimli ve sağlıklı şekilde değerlendirmeleri için spor kompleksi bulunmaktadır. Spor kompleksinde 2 adet futbol ve 2 adet basketbol sahasının yanı sıra koşu parkuru da bulunmaktadır. Spor yapan çalışanların diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir adet sosyal tesis de mevcuttur. Ayrıca çevre düzenlemesi ve yeşillendirmesi yapılan spor kompleksinin etrafı piknik alanı olarak da kullanılabilmektedir.
Sosyal tesis binası içerisinde ise;
 • 2 Adet Erkek Soyunma odası,
 • 1 Adet Bayan Soyunma Odası,
 • Bay- Bayan Duşlar,
 • Bay-bayan WC’ler,
 • Mufak
 • İdari ofis
 • Depo
 • Bay-Bayan WC’ler,
 • Kafeterya

bulunmaktadır.


Temiz Su Şebekesi

Bölgemizin su ihtiyacı ASKİ ‘nin şehir şebeke suyundan karşılanmaktadır. Bölge ön ödemeli (kartlı) su sayacı sistemine göre ASKİ’ye tek abonedir. ASKİ sayacından alınan sular, Bölgemizin 3 Adet 5000 m³’lük su deposuna aktarılmakta ve buradan cazibe basıncı ile temiz su şebekesi beslenmektedir. Ayrıca ASKİ sayaç bağlantısından sonra Ø200’lük çelik boru ile temiz su şebekesi hattına bypas bağlantı yapılarak su şebekesinin ASKİ hattından direkt beslenmesi de sağlanmıştır. Bölgemiz temiz su şebekesi, muhtelif çaplarda çelik ve PE100 polietielen borulardan mamul olmak üzere toplam uzunluğu 29622 metredir. Temiz su şebekesi hatlarının; 5000 m³ ’lük depo çıkışından kollektör kısmına kadar olan kısmı Ø800’lük çelik borudan mamul olup, hattın uzunluğu 1920 metredir. Kalan 27702 metre uzunluğundaki hatlar ise Ø560-Ø63mm arasında değişen çaplarda PE 100 borudan mamuldür.


Tır - Kamyon Otoparkı

Bölgemiz firmalarının ve ziyaretçilerimizin binek araçlarının yanı sıra kamyon, tır gibi yük taşıyan araçlarının da güvenli şekilde park ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgemizde 3 adet otopark alanı mevcuttur. ASORA Ticaret Merkezi'nin hemen yanında bulunan genel olarak binek araçların tercih ettiği 9.300 metrekarelik otoparkımızın yanı sıra ağırlıklı olarak tır - kamyon parkı olarak kullanılan 2. kısımda 10.400 metrekare, 5. kısımda ise 17.500 metrekarelik kısım otopark alanı olarak ayrılarak düzenlenmiştir. Tüm otopark alanlarımız aydınlatılmış ve kameralarla izlenmektedir.Bölge Müdürlüğü ve Asora Ticaret Merkezi çevresinde çok geniş alanlı otoparklar yer almaktadır.


2. Kısım Tır - Kamyon Otoparkı
10.400 m² ’lik otoparkda toplamda 100 Adet aracın park yeri sağlanmıştır. Ayrıca, Otopark alanı içerisinde sürücülerin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacakları; Lokanta, Kahvehane, Berber, WC-duş yeri, Lastik tamir yeri, Mescit ile Bölgemiz üyelerinin nakliye ihtiyaçlarını sağlayan 6 Adet Nakliye Ofisi bulunmaktadır.

4. Kısım Otopark Alanları
Fabrikaların belli bölgelerinde çok sayıda otopark alanı ayrılmıştır.5. Kısım Tır - Kamyon Otoparkı
Bölgemiz 5. Kısım 100632 Ada 2 Parsel ile Teknik Alt Yapı Parseli üzerine Bölgemizin otopark alanı ihtiyacını karşılaması amacıyla, Tır-Kamyon otopark alanı haline getirilmesi için kazı ve dolgu imalatları ile asfalt kaplama işleri yapılmıştır.
Yağmur Suyu Şebekesi

Bölgemiz yağmur suyu şebekesi değişik çaplardaki beton ve HDPE Koruge borular, betonarme menfez, üzeri kapalı beton kanallar ve toprak açık kanallar ile toplama havuzu ve terfi pompalarından oluşmaktadır.

Toplam 39727 metre uzunluğundaki Yağmur suyu şebekesinin;

 • 33.810 metresi değişik çaplardaki beton ve HDPE Koruge borulardan,
 • 1932 metresi 2 adet 2.50xh:2,50 mt ölçülerinde çift gözlü b.a.menfezden,
 • 2185 metresi üzeri kapalı beton kanallardan,
 • 1800 metresi ise toprak açık kanallardan oluşmaktadır.

Yağmur suyu şebekesinin 3.777 metre uzunluğundaki hatları cazibe yolu ile 7950 metre uzunluğundaki hatları ise yağmur suyu toplama havuzundan burgulu tip ve dalgıç pompalar ile terfi ettirilerek Ankara Çayına deşarj edilmektedir.

Yağmur suyu toplama havuzunun hacmi 4833 m³ olup 3 adet burgulu tip ve 4 adet Dalgıç tipi pompadan müteşekkildir. Bölgemizin yağmur suyu deşarjının Ankara çayı olması sebebi ile çay akar kotunun altında kalan yağmur suyu şebeke sularının 6100 metresi üzeri kapalı beton kanallar ve açık toprak kanallar ile 1850 metresi de beton borular ile yağmur suyu toplama havuzunda toplanmakta buradan da burgulu tip yüksek debili pompalar vasıtası ile terfi edilerek Ankara Çayına deşarj edilmektedir.


Yollar

Bölgemiz yolları asfalt kaplama olup tek yönlü ve çift yönlü olmak üzere toplam uzunluğu 32.786 mt dir.Bölgemiz 1.,2., ve 3 kısımlarında refüjlü caddelerimizin genişliği 10 metre, refüjsüz caddelerimizin genişliği ise 13  metredir. 4 ve 5. kısımdaki caddelerimizin genişlikleri ise 11 metredir. 1.,2., ve 3 kısımlarındaki caddelerimizin her iki tarafında1,5 ila 2 metre genişliğinde tretuarlar bulunmaktadır. 4. ve 5. kısımdaki caddelerimizin her iki tarafındaise 3 metre genişliğinde tretuarlar bulunmaktadır.


SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top