27.02.2020

ASO 1.OSB İLE ANKARA ÜNİVERSİTESİ ARASINDA ÜNİVERSİTE –SANAYİ İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK ÜZERE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

ASO 1.OSB ile Ankara Üniversitesi arasında üniversite –sanayi işbirliğini geliştirmek üzere işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara Üniversitesi ve Ankara Sanayi Odası ASO 1.OSB iş birliğinde yeni meslekler arasında gösterilen "dijital teknolojiler" alanındaki ilk meslek yüksekokulu kurulacak.

ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’İn imzalarını attığı törende ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak da imzalanan protokole şahitlik ettiler.

İbiş, buradaki konuşmasında iş dünyasının ihtiyaç duyduğu beceride insan gücünü yetiştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) "geleceğin meslekleri" çalışmasının önemine işaret eden İbiş, "Bu mesleklerin Endüstri 4.0 ve Endüstri 5.0 teknolojileri ile ilişkilendirilmesi çok önemli. Üniversitemizde geleceğin mesleklerine ilişkin yoğun bir yapılanma sürecine girdik. Hem yeni meslek dallarını oluşturma hem de mevcutların yeni teknolojilere evrilmesi konusunda çalışıyoruz. Araştırma üniversitemizin bir gereği olarak da bu alanda öncü çalışmalara imza atıyoruz." dedi.

Dijital teknolojiler ağırlıklı eğitimlerin verileceği meslek yüksekokulundaki ilk programın "dijital fabrika teknolojileri" olduğunu bildiren İbiş, şöyle devam etti:

"Bu program ile işletmelerde, dijital dönüşüm planlamalarında mühendislere destek olacak ve sahada doğrudan dijital dönüşüm çalışmalarını gözetecek ve yürütecek öğrencilerin yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Programdan mezun olacak öğrenciler, fabrikaların dijital dönüşüm ihtiyaçlarını belirleyebilme, dijital dönüşüm gereksinimlerini oluşturabilme, dijital dönüşüm kavramlarını ve araçlarını kullanabilme, dijital dönüşüm için gerekli alt yapıyı kurabilme becerisine sahip olacaklar"

İmzalanan protokol kapsamında Ankara Üniversitesinin bilgi birikiminden istifade edeceklerini belirten Başkan Akdaş, ASO 1.OSB’de yer alan 300 fabrikanın üniversite sanayi işbirliğiyle daha da güçleneceğini dile getirdi.  Sanayicinin nitelikli ve donanımlı çalışanlara olan ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversite-sanayi işbirliğinin öneminin altını çizen Akdaş,” Bugün imzalamış olduğumuz işbirliği protokolü ile Ankara Üniversitesinin sahip olduğu bilgi birikimi, iş dünyasının ihtiyaçları ve deneyimi ile birleştirerek sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise gelişen teknolojiyle birlikte artan verimlilik artışının yanında yıkıcı bir rekabetin geldiğine işaret ederek, "Bu rekabete ayak uydurabilmek için gençleri donanımlı olarak yetiştirebilmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, nitelikli akademisyenin sevk ve idaresi için açılacak yeni meslek yüksekokulunun önemine dikkati çekerek, "Buranın, herkesin kopyalamak istediği bir okul haline geleceğine inanıyorum" dedi.

İmzalanan protokol kapsamında Ankara Üniversitesi ve ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi arasında ortak Araştırma-Geliştirme, Ürün-Geliştirme çalışmaları ile yenilikçi, girişimci bilgi ve deneyim paylaşımı, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 çalışmalarında üniversite ve sanayinin bilgi birikimi, tecrübe ve teknolojisini üretilen ürüne ya da eğitim sürecine yansıtarak, Türkiye’nin eğitim-öğretim ve sanayide ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN

Top